<
16.kolo
>
  #KlubZSB
  1FC Viktoria Plzeň1634:1039
  2SK Slavia Praha1651:1437
  3AC Sparta Praha1630:1532
  4SK Sigma Olomouc1625:1824
  5FC Hradec Králové1619:1923
  6FK Mladá Boleslav1626:2422
  7Bohemians Praha 19051627:2922
  81.FC Slovácko1620:2722
  9FC Slovan Liberec1621:2121
  10FC Baník Ostrava1626:2420
  11FC Zbrojovka Brno1627:3420
  12FK Teplice1623:3519
  13SK Dynamo České Budějovice1617:3018
  14FK Jablonec1622:2716
  15FC TRINITY Zlín1615:3012
  16FK Pardubice1613:3910

  Informace o zpracování osobních údajů

  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě vašeho dobrovolného souhlasu, zejména za účelem zasílání obchodních sdělení (neboli newsletter), a to pro poskytování informací o činnosti Ligové fotbalové asociace (dále jen „LFA") a fotbalovém dění v rámci profesionálních fotbalových soutěží v ČR, nabízení výrobků a služeb LFA a nabízení výrobků a služeb třetích stran (dále jen „marketingové účely“).

  Správcem osobních údajů je Ligová fotbalová asociace, IČ: 72545607, se sídlem Kozí 915/7, Staré Město, 110 00, Praha, zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 59342. Kontaktní údaje: admin@lfafotbal.cz, +420 233 029 146,

  Pro marketingové účely budou zpracovávány vaše identifikační a kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mail a další údaje:

  • (pokud jste se zúčastnili naší akce či soutěže) údaj o takové akci,
  • (pokud jste povolili cookies ve svém webovém prohlížeči) záznamy o chování na internetových stránkách www.fortunaliga.cz.

  Poskytnutí výše uvedených údajů pro marketingové účely je dobrovolné, není tedy nezbytně nutné k plnění smlouvy či zákonných povinností.

  Jejich zpracování nám umožní zvyšovat kvalitu našich služeb a posílat vám nabídky a informace, které vás budou zajímat.

  Právním základem je udělený souhlas.

  Přístup k vašim osobním údajům mají zaměstnanci LFA, pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů a zpracovatelé, kterými jsou dodavatel mailingového systému a dodavatelé spravující komunikaci LFA a jejich produktů. Aktuální seznam zpracovatelů vám bude sdělen na vyžádání.

  Vaše osobní údaje nebudou předány mimo území Evropské unie.

  Tento souhlas je udělen na neomezenou dobu a můžete ho kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení, případně žádostí odeslanou na e-mailovou adresu LFA admin@lfafotbal.cz.

  Vámi udělený souhlas či formulář souhlasu bude archivován po celou dobu, po kterou je váš souhlas udělen a dále po dobu čtyř let po jeho odvolání za účelem doložení, že zpracování osobních údajů bylo zákonné. Právním základem pro toto zpracování je oprávněny zájem LFA.

  Máte právo kdykoliv požadovat přístup k vašim údajům - to znamená, že vám na základě vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy.

  Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

  Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).

  Máte právo na přenositelnost vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje (pokud se zpracovávají automatizovaně) v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

  Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních nabídek). Pokud tak učiníte, nebudou vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem – v takovém případě budeme vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

  Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je LFA. Můžete se na LFA obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).

  V případě domnívání se, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. Evropského nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky:https://www.uoou.cz.

  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA WEBU WWW.FORTUNALIGA.CZ

  Účelem tohoto dokumentu je poskytnout vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování vámi poskytnutých osobních údajů. Hovoří-li se v dalším textu tohoto dokumentu o „LFA“ je tím míněna Ligová fotbalová asociace.

  Vytvořením registrace na www.fortunaliga.cz jste uzavřel(a) smlouvu s LFA a stal(a) jste se naším zákazníkem. Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí služby registrace online účtu zákazníka. Abychom vám mohli tuto službu poskytovat, musíme pracovat s vašimi osobními údaji.

  Správcem osobních údajů je Ligová fotbalová asociace, IČ: 72545607, se sídlem Kozí 915/7, Staré Město, 110 00, Praha, zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 59342. Kontaktní údaje: admin@lfafotbal.cz, +420 233 029 146,

  Za účelem plnění našich smluvních povinností a poskytnutí výše uvedené služby budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje včetně všech jejich aktualizací provedených z vaší strany, a dále údaj o datu a času registrace a jejím případném ukončení. Právním základem je plnění smlouvy. Z titulu oprávněného zájmu LFA budeme dále zpracovávat údaje o využívání našich produktů či služeb, historii transakcí a pokud jste povolili cookies ve svém webovém prohlížeči, tak i záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných LFA za účelem rozvoje a zvyšování kvality našich produktů a služeb.

  Výše uvedené údaje budeme dále využívat k zasílání obchodních sdělení souvisejících se službou, a to po dobu jejího trvání a dvou měsíců následujících po jejím skončení. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem LFA na rozvoji a zvyšování kvality našich produktů a služeb. Zasílání těchto obchodních sdělení lze kdykoliv ukončit způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení.

  Poskytnutí osobních údajů není povinné, v případě, že nám neposkytnete osobní údaje označené při registraci jako povinné, nebudeme vám moci poskytnout příslušnou službu a neuzavřeme s vámi smlouvu o jejím poskytnutí.

  Pokud jste nám při registraci na webu www.fortunaliga.cz udělil(a) souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, bližší informace k tomuto zpracování naleznete zde www.fortunaliga.cz/text/124-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.

  Přístup k vašim osobním údajům mají zaměstnanci LFA, pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů a zpracovatelé, kterými jsou dodavatel mailingového systému a dodavatelé spravující komunikaci LFA a jejich produktů. Aktuální seznam zpracovatelů vám bude sdělen na vyžádání.

  Vaše osobní údaje nebudou předány mimo území Evropské unie.

  Tento souhlas je udělen na neomezenou dobu a můžete ho kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení, případně žádostí odeslanou na e-mailovou adresu LFA admin@lfafotbal.cz.

  Vámi udělený souhlas či formulář souhlasu bude archivován po celou dobu, po kterou je váš souhlas udělen a dále po dobu čtyř let po jeho odvolání za účelem doložení, že zpracování osobních údajů bylo zákonné. Právním základem pro toto zpracování je oprávněny zájem LFA.

  Máte právo kdykoliv požadovat přístup k vašim údajům - to znamená, že vám na základě vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy.

  Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

  Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).

  Máte právo na přenositelnost vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje (pokud se zpracovávají automatizovaně) v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

  Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních nabídek). Pokud tak učiníte, nebudou vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem – v takovém případě budeme vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

  Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je LFA. Můžete se na LFA obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).

  V případě domnívání se, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. Evropského nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky:https://www.uoou.cz.