<
25.kolo
>
  #KlubZSB
  1SK Slavia Praha2448:858
  2FC Viktoria Plzeň2445:2050
  3FK Jablonec2442:3140
  4FC Baník Ostrava2436:2738
  5FK Mladá Boleslav2442:3737
  61.FC Slovácko2430:2737
  7FC Slovan Liberec2342:3136
  8SK Dynamo České Budějovice2439:3836
  9AC Sparta Praha2442:3235
  10SK Sigma Olomouc2431:2932
  11Bohemians Praha 19052425:3727
  12FK Teplice2319:3524
  13MFK Karviná2420:3023
  14FC Fastav Zlín2422:4022
  15Slezský FC Opava2411:4117
  161.FK Příbram2415:4614

  Informace o zpracování osobních údajů

  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě vašeho dobrovolného souhlasu, zejména za účelem zasílání obchodních sdělení (neboli newsletter), a to pro poskytování informací o činnosti Ligové fotbalové asociace (dále jen „LFA") a fotbalovém dění v rámci profesionálních fotbalových soutěží v ČR, nabízení výrobků a služeb LFA a nabízení výrobků a služeb třetích stran (dále jen „marketingové účely“).

  Správcem osobních údajů je Ligová fotbalová asociace, IČ: 72545607, se sídlem Kozí 915/7, Staré Město, 110 00, Praha, zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 59342. Kontaktní údaje: admin@lfafotbal.cz, +420 233 029 146,

  Pro marketingové účely budou zpracovávány vaše identifikační a kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mail a další údaje:

  • (pokud jste se zúčastnili naší akce či soutěže) údaj o takové akci,
  • (pokud jste povolili cookies ve svém webovém prohlížeči) záznamy o chování na internetových stránkách www.fortunaliga.cz.

  Poskytnutí výše uvedených údajů pro marketingové účely je dobrovolné, není tedy nezbytně nutné k plnění smlouvy či zákonných povinností.

  Jejich zpracování nám umožní zvyšovat kvalitu našich služeb a posílat vám nabídky a informace, které vás budou zajímat.

  Právním základem je udělený souhlas.

  Přístup k vašim osobním údajům mají zaměstnanci LFA, pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů a zpracovatelé, kterými jsou dodavatel mailingového systému a dodavatelé spravující komunikaci LFA a jejich produktů. Aktuální seznam zpracovatelů vám bude sdělen na vyžádání.

  Vaše osobní údaje nebudou předány mimo území Evropské unie.

  Tento souhlas je udělen na neomezenou dobu a můžete ho kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení, případně žádostí odeslanou na e-mailovou adresu LFA admin@lfafotbal.cz.

  Vámi udělený souhlas či formulář souhlasu bude archivován po celou dobu, po kterou je váš souhlas udělen a dále po dobu čtyř let po jeho odvolání za účelem doložení, že zpracování osobních údajů bylo zákonné. Právním základem pro toto zpracování je oprávněny zájem LFA.

  Máte právo kdykoliv požadovat přístup k vašim údajům - to znamená, že vám na základě vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy.

  Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

  Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).

  Máte právo na přenositelnost vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje (pokud se zpracovávají automatizovaně) v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

  Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních nabídek). Pokud tak učiníte, nebudou vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem – v takovém případě budeme vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

  Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je LFA. Můžete se na LFA obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).

  V případě domnívání se, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. Evropského nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky:https://www.uoou.cz.

  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA WEBU WWW.FORTUNALIGA.CZ

  Účelem tohoto dokumentu je poskytnout vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování vámi poskytnutých osobních údajů. Hovoří-li se v dalším textu tohoto dokumentu o „LFA“ je tím míněna Ligová fotbalová asociace.

  Vytvořením registrace na www.fortunaliga.cz jste uzavřel(a) smlouvu s LFA a stal(a) jste se naším zákazníkem. Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí služby registrace online účtu zákazníka. Abychom vám mohli tuto službu poskytovat, musíme pracovat s vašimi osobními údaji.

  Správcem osobních údajů je Ligová fotbalová asociace, IČ: 72545607, se sídlem Kozí 915/7, Staré Město, 110 00, Praha, zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 59342. Kontaktní údaje: admin@lfafotbal.cz, +420 233 029 146,

  Za účelem plnění našich smluvních povinností a poskytnutí výše uvedené služby budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje včetně všech jejich aktualizací provedených z vaší strany, a dále údaj o datu a času registrace a jejím případném ukončení. Právním základem je plnění smlouvy. Z titulu oprávněného zájmu LFA budeme dále zpracovávat údaje o využívání našich produktů či služeb, historii transakcí a pokud jste povolili cookies ve svém webovém prohlížeči, tak i záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných LFA za účelem rozvoje a zvyšování kvality našich produktů a služeb.

  Výše uvedené údaje budeme dále využívat k zasílání obchodních sdělení souvisejících se službou, a to po dobu jejího trvání a dvou měsíců následujících po jejím skončení. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem LFA na rozvoji a zvyšování kvality našich produktů a služeb. Zasílání těchto obchodních sdělení lze kdykoliv ukončit způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení.

  Poskytnutí osobních údajů není povinné, v případě, že nám neposkytnete osobní údaje označené při registraci jako povinné, nebudeme vám moci poskytnout příslušnou službu a neuzavřeme s vámi smlouvu o jejím poskytnutí.

  Pokud jste nám při registraci na webu www.fortunaliga.cz udělil(a) souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, bližší informace k tomuto zpracování naleznete zde www.fortunaliga.cz/text/124-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.

  Přístup k vašim osobním údajům mají zaměstnanci LFA, pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů a zpracovatelé, kterými jsou dodavatel mailingového systému a dodavatelé spravující komunikaci LFA a jejich produktů. Aktuální seznam zpracovatelů vám bude sdělen na vyžádání.

  Vaše osobní údaje nebudou předány mimo území Evropské unie.

  Tento souhlas je udělen na neomezenou dobu a můžete ho kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení, případně žádostí odeslanou na e-mailovou adresu LFA admin@lfafotbal.cz.

  Vámi udělený souhlas či formulář souhlasu bude archivován po celou dobu, po kterou je váš souhlas udělen a dále po dobu čtyř let po jeho odvolání za účelem doložení, že zpracování osobních údajů bylo zákonné. Právním základem pro toto zpracování je oprávněny zájem LFA.

  Máte právo kdykoliv požadovat přístup k vašim údajům - to znamená, že vám na základě vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy.

  Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

  Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).

  Máte právo na přenositelnost vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje (pokud se zpracovávají automatizovaně) v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

  Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních nabídek). Pokud tak učiníte, nebudou vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem – v takovém případě budeme vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

  Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je LFA. Můžete se na LFA obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).

  V případě domnívání se, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. Evropského nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky:https://www.uoou.cz.